ธกส ประชุมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการ

ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ภูมิภาคตะวันตกที่เลือกใช้บริการทีโรงแรมราชาบุระ ราชบุรี ทั้งห้องสัมมนา ห้องพัก และ ดินเนอร์สุดหรูที่ห้องอาหารIDin บรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลอง