สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สัมมนาเชิงปฎิบัติการ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมปั้นดิน โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี