อายิโนะโมะโต๊ะ จัดสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย

อายิโนะโมะโต๊ะ จัดสัมมนา”การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมขาย”ให้กับทีมขายหน่วยรถ วันที่ 9 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องประชุมปั้นดินปั้นดาว โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี