OUTING PTT GROUP

The power of HR PTT Group.
บรรยากาศงานเลี้ยงริมแม่น้ำแม่กลอง พร้อมมินิคอนเสิร์ต และอาหารแบบจัดเต็ม
ณ. iDin The River Cafe and Bar

ทางโรงแรมราชาบุระ ราชบุรี ขอขอบคุณบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ที่ได้ให้โรงแรมราชาบุระได้บริการท่าน