งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า VIP ของธนาคารธนชาติ

งานเลี้ยงขอบคุณลูกค้า VIP ของธนาคารธนชาติ โต๊ะจีนอร่อยระดับ 5 ดาวและบรรยากาศริมแม่น้ำแม่กลองแบบ Exclusive ที่สุดในราชบุรี

On behalf of Rachabhura, we would like to thank you Thanachart Bank for choosing our Chinese Set for your Exclusive customers. We truly look forward to your next visit