กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ

โรงแรมราชาบุระ ราชบุรีมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารกรุงไทยเลือกใช้โรงแรมราชาบุระเป็นสถานที่จัดงานสัมมนา “กรุงไทย SME เคียงข้างธุรกิจคุณ” สำหรับผู้บริหารหน่วยงาน ทีมบริหารย่อย และ การตลาดสินเชื่อ สังกัดภูมิภาคตะวันตก