ททท ประชาสัมพันธ์ผลงานและขอบคุณสื่อมวลชน จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม

โรงแรมราชาบุระ ขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยสำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี คุณสริยา บุญมาก ที่เลือกราชาบุระเป็นสถานที่จัดงานประชาสัมพันธ์ผลงานและขอบคุณสื่อมวลชน จ.ราชบุรี และ จ.นครปฐม