สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขต 5

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ เขต 5 ราชบุรี วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ. ห้องปั้นดิน โรงแรมราชาบุระ จังหวัดราชบุรี