ตลาดน้ำ4ภาค แหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ของพัทยาที่เลือกโรงแรมราชาบุระเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับ Company Outing

ขอบคุณคณะตลาดน้ำ4ภาค แหล่งท่องเที่ยวอันดับ 1 ของพัทยาที่เลือกโรงแรมราชาบุระเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับ Company Outing 3 วัน 2 คืน

Thank you Pattaya Floating Market to choosing us as your destination for Company Outing 2019