สัมมนาธนาคารกรุงไทย ราชบุรี

ภาพบรรยากาศสัมมนา Kick Off Financial Planner รุ่น1

ภาพบรรยากาศสัมมนา Kick Off Financial Planner รุ่น 1 ธนาคารกรุงไทย ห้องประชุมปั้นดิน ณ โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี

Thank you Krungthai Bank for choosing us as your seminar venue once again.We look forward to serve you in future