Microsoft x Lenovo

Microsoftและ Lenovo ผู้นำด้านคอมพิวเตอร์อันดับ 1 ของโลกจัดงาน Partner Training ภูมิภาคตะวันตก ประเทศไทย ที่ห้องประชุมแม่กลอง ณ โรงแรมราชาบุระ ราชบุรี